نظریه های اتمی اشعه کاتدی

حجم فایل : 1.5 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 14
بنام خدا نظریه های اتمی
اشعه کاتدی نخستین گام ها در کشف اتم: دوران طلایی یونان 1. دموکریت (2500سال پیش) : همه مواد از ذره های کوچک و تجزیه ناپذیری به نام اتم ساخته شده اند. 2. تالس: آب عنصر اصلی سازنده جهان هستی 3. ارسطو: 4 عنصر آب، هوا، خاک و آتش عنصرهای سازنده کائنات نخستین گام ها در کشف اتم: ظهور شیمی دان شکاک!! رابرت بویل دانشمند انگلیسی با انتشار کتابی با عنوان «شیمی دان شکاک» مطالب مهمی را ارائه نمود: 1. معرفی مفهوم تازه ای از عنصر

عنصر ماده ای است که نمی توان آن را به مواد ساده تری تبدیل کرد.

2. شیمی را علمی تجربی نامید.

3. از دانشمندان خواست علاوه بر مشاهده کردن، اندیشیدن و نتیجه گیری کردن (3 ابزار یونانیان در مطالعه طبیعت) به پژوهش های عملی نیز اقدام کنند. احیا تفکر دموکریت توسط دالتون نظریه اتمی دالتون جان دالتون دانشمند انگلیسی در سال 1803: موارد مورد تأیید تئوری اتمی دالتون: 1. تغییر حالت فیزیکی مواد
مانند ذوب، انجماد، تبخیر، میعان و تصعید
2. توجیه قانون پایستگی جرم و ترکیب عنصرها به نسبت جرمی معین مهمترین پدیده هایی که تئوری اتمی دالتون قادر به توجیه آن ها نیست: 1. به طور کلی پدیده هایی که ناشی از وجود الکترون در اتم هستند.
مانند ظرفیت عنصرها، عبور جریان برق از مواد، ایجاد الکتریسته ساکن، پدیده برقکافت (الکترولیز)، ایجاد پرتوی کاتدی و خواص مغناطیسی مواد
2. به طور کلی پدیده هایی که مربوط به هسته اتم می شوند.
مانند خاصیت پرتوزایی و وجود ایزوتوپ های مختلف برای یک عنصر
اجرای آزمایش های بسیاری با الکتریسیته، مقدمه ای برای شناخت ساختار درونی اتم بوده است. نخستین ذره زیر اتمی شناخته شده: الکترون آغاز قرن 19 میلادی: کشف الکتریسیته ساکن یا مالشی مایکل فارادی دانشمند معروف انگلیسی مشاهده کرد: به هنگام عبور جریان برق از درون محلول یک ترکیب شیمیایی فلز دار (برقکافت)، یک واکنش شیمیایی در آن به وقوع می­پیوندد. منجر به کشف الکترون در سال 1891: جورج استونی فیزیک دان ایرلندی، ذره­های حمل کننده جریان برق را الکترون نامید. !!! اما در آن زمان هموز به وجود رابطه ای میان اتم و الکترون پی برده نشده بود. برقکافت محلول قلع (II) کلرید در آب الکترود مثبت (آند) الکترود منفی (کاتد) تامسون با انجام آزمایش های مختلف روی پرتوی کاتدی، ثابت نمود که الکترون یکی از اجزای سازنده همه اتم ها است.
تامسون الکترون را کشف نکرد بلکه فقط نشان داد که اتم ها قابل تجزیه هستند و الکترون یکی از اجزای سازنده اتم ها است. Fسانس و Pسانس ! فلوئورسانس: از جمله خواص فیزیکی برخی از مواد شیمیایی است.
مواد دارای این خاصیت، نور با طول موج معین را جذب می کنند و به جای آن نور با طول موج بلندتری را منتشر می کنند.
تابش این نور با قطع شدن منبع نور قطع می شود.
مواد دارای خاصیت فلوئورسانس را فلوئورسنت می نامند.